Pravidla ochrany osobních údajů

Jsem potěšena vaší návštěvou na mých webových stránkách a také vaším zájmem o moji nabídku. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitá, dovolte mi pár informací k ní:

Nejprve si odtajníme správce osobních údajů… 
Při návštěvě těchto stránek budou Vaše osobní údaje spravovat hned dva správcové:

1.1: Poskytovatel webového prostředí

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek, tj.:

Název/obchodní firma:
MioWeb s.r.o.
Sídlo:
Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno
Kontaktní údaj:
www.mioweb.cz
1.2: Uživatel webového prostředí

A to je má firma:

Balance Way s.r.o
Jednatel: Soňa Weigand
Sídlo: Postřekov 330, PSČ: 345 35
IČ: 176 18 673
Kontaktní údaj:

sonaweigand@seznam.cz    Tel: 724 001690

dále též „BW“.

A teď další důležitá věc – jaké kategorie osobních údajů se budou v souvislosti s návštěvou těchto webových stránek zpracovávat?
2.1: osobní údaje, které sami aktivně zadáte v prostředí těchto webových stránek do kontaktních formulářů; správcem těchto osobních údajů je uživatel webového prostředí – takže já  (viz bod 1.2 výše).

2.2: osobní údaje shromažďované poskytovatelem webového prostředí v zájmu zajištění síťové bezpečnosti, popř. pro technické či statistické účely (informace o internetovém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o čase zobrazení stránky, cookies, IP adresa); správcem těchto osobních údajů je poskytovatel webového prostředí – viz bod 1.1 výše.

Zajímá Vás, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Jestliže aktivně zadáte své osobní údaje do kontaktních formulářů (viz bod 2.1 výše), takto zadané osobní údaje přijmu a nadále je zpracovávám výlučně k následujícím účelům:

vyřízení Vaší žádosti
zodpovězení Vašeho dotazu
splnění Vaší objednávky (splnění smlouvy)
zasílání obchodních sdělení v souladu s platnou právní úpravou.
Ostatní osobní údaje (viz bod 2.2 výše) jsou shromažďovány automaticky při Vaší návštěvě webové stránky prostřednictvím informačních systémů poskytovatele webového prostředí k následujícím účelům:

zajištění síťové bezpečnosti
technické účely
statistické účely
zajištění bezchybného provozu webových stránek.
A nyní malinko podrobněji o „sušenkách“ – myslím tím dočasné soubory „cookies“:
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Poskytovatel webového prostředí používá tyto dočasné soubory pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek.

Poskytovatel webového prostředí garantuje, že:

cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Detailní informace o účelech zpracování osobních údajů podle bodu 2.2 lze získat u poskytovatele webového prostředí.

Jaké mám právní tituly ke zpracování Vašich osobních údajů
Osobní údaje podle bodu 2.1 zpracovávám na základě následujících právních titulů:

Váš souhlas: vyjádřen svobodně a jednoznačně aktivním vyplněním osobních údajů prostřednictvím kontaktních formulářů
plnění smlouvy: pokud se jedná o smlouvu mezi společností BW a přímo Vámi
oprávněný zájem správce OÚ
oprávněný zájem jiné osoby, za kterou při pohybu na těchto webových stránkách vystupujete.
4.1: Oprávněný zájem správce OÚ:

zájem na zajištění kvalitní informovanosti osob, které návštěvou webových stránek projevily zájem o moji činnost (o výrobky a služby z mého nabídkového sortimentu)
zájem na zajištění kvalitní komunikace mezi mnou a návštěvníky mých webových stránek
zájem na zajištění kvalitního obchodního styku s mými zákazníky.
4.2: Oprávněný zájem jiné osoby:

pokud při návštěvě těchto webových stránek vystupujete za jinou osobu, má tato osoba oprávněný zájem na zajištění kvalitní informovanosti o mém nabídkovém sortimentu
zájem na zajištění kvalitní komunikace
zájem na zajištění kvalitního obchodního styku.
V neposlední řadě je třeba zmínit, jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů:
právo na přístup k OÚ
právo na opravu OÚ
právo na výmaz OÚ za podmínek podle článku 17 nařízení GDPR
právo na omezení zpracování OÚ
právo vznést námitku proti zpracování OÚ
právo podat stížnost u dozorového úřadu na ochranu OÚ
Víte, kdo jiný kromě mě (či poskytovatele webového prostředí) má přístup k vašim osobním údajům?
Osobní údaje shromážděné podle bodu 2.1 slouží výlučně pro moji interní potřebu, nejsou nikam dále předávány.

Přístup k nim umožňuji pouze zpracovatelům, s nimiž nás váže smlouva uzavřená v souladu s platnou právní úpravou a kteří umějí zpracovávané osobní údaje ochránit kvalifikovaným způsobem jako specialisté. Aktuálně jde o následující zpracovatele:

SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
Mioweb – aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu
SMS brána - aplikace pro rozesílání SMS zpráv 
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics

A ještě ujištění:

Vaše osobní údaje, které při provozu tohoto webu získám, zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

*

Informace o předávání osobních údajů shromážděných podle bodu 2.2 získáte u poskytovatele webového prostředí (viz bodu 1.1 výše).

Jak je to s obchodními sděleními?
Při zasílání obchodních sdělení postupuji v plném souladu s platnou právní úpravou. Budete-li mít zájem vyjádřit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, využijte k tomu kontaktní adresu uvedenou pod bodem 1.2 výše.

Ale nebojte, na tohle vás upozorním v každé zprávě, která vám ode mě přijde a bude mít charakter obchodního sdělení 

Ujištění na závěr 
Veškeré osobní údaje zpracovávám v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/679 (nařízení GDPR) a souvisejícími právními předpisy.

V Postřekově 21.03.2023